mgr inż. PIOTR KRUSZYŃSKI

DYREKTOR LABORATORIUM

Współzałożyciel i pomysłodawca założenia laboratorium.
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalizacji Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Pracę magisterską obronił w 2013r, a jej wyniki zostały opublikowane w krajowym czasopiśmie budowlanym. Posiada bogate doświadczenie przy zarządzaniu projektami konstrukcyjnymi, koordynacji prac oraz analizie i optymalizacji projektów budowlanych. Brał udział w 3 projektach naukowo-badawczych. Specjalizuje się w diagnostyce oraz badaniach elementów konstrukcji.

dr inż. MARCIN MAŁEK

DYREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU

Absolwent Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z 2010 r. W lutym 2017 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Był pracownikiem Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Od października 2017 r. jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Obecnie zajmuje się domieszkowaniem betonów materiałami odpadowymi, celem zwiększenia ich końcowych właściwości oraz obniżenia kosztów produkcji. Rezultaty dotychczasowych badań przedstawił w 42 publikacjach zamieszczonych na łamach czasopism krajowych i międzynarodowych. Jest współautorem 6 patentów i 3 zgłoszeń patentowych. Był wykonawcą 6 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez NCBR oraz firmy przemysłowe.