Analiza materiałowa

Przeprowadzamy badania mikrostruktury materiałów przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz mikroskopu świetlnego (LM).

Zgodnie z profilem działalności laboratorium badawczego UNILAB przeprowadzamy analizy w dziedzinie inżynierii materiałów oraz materiałów budowlanych w zakresie:

Wszystkie badania wykonywane są przy użyciu najnowszych technik i urządzeń pomiarowych. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu, gdyż wykonujemy dodatkowo szereg innych badań niewymienionych w opisywanej charakterystyce. Dysponujemy szeroką siatką kontrahentów,
przez co jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.