Badania przyczepności

Sprawdź pełną listę badań

Laboratorium badawcze Unilab wykonuje badania przyczepności przez odrywanie metodą pull off:

 • powłok,
 • farb i lakierów,
 • zapraw naprawczych,
 • szpachlówek wyrównujących,
 • tynków,
 • posadzek,
 • rolowanych materiałów hydroizolacyjnych m.in. pap zgrzewalnych,
 • elastycznych wyrobów wodochronnych,
 • natrysków,
 • wyrobów do izolacji cieplnej ,
 • podkładów podłogowych,
 • wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych,
 • warstw wykończeniowych.

Badanie przyczepności przez odrywanie metodą pull off (test przyczepności, pomiar wytrzymałości na odrywanie) przeprowadzamy w celu określenia:

 • wytrzymałości na odrywanie badanego materiału,
 • przyczepności warstw,
 • jakości przygotowania podłoża betonowego,
 • możliwości wykonania napraw powierzchniowych m.in. konstrukcji betonowych,
 • możliwości wykorzystania istniejącej warstwy ocieplenia jako warstwy podkładowej w systemie ocieplenie na ocieplenie.

Badanie przyczepności pull off przeprowadzamy zgodnie z normami:

 • PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie,
 • PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Oznaczanie przyczepności betonu do betonu,
 • PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych,
 • ASTM C1583 Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the Bond Strength or Tensile Strength of Concrete Repair and Overlay Materials by Direct Tension (Pull-off Method).

Badania: Badania przyczepności

PN-EN 13144:2019 *Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania
PN-EN 13596 *Określanie przyczepności
PN-EN ISO 14916:2017 *Określanie przyczepności metodą odrywania
PN-EN 13494 *Określanie przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej
PN-EN 12039:2016 *Określanie przyczepności posypki
PN-EN 1015-12:2016-08 *Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego
PN-EN 13892-8:2004 *Oznaczanie przyczepności
PN-EN 13408 *Oznaczanie przyczepności podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących
PN-EN 12636 *Oznaczanie przyczepności betonu do betonu
PN-EN 12618-2:2005 *Oznaczanie przyczepności, z uwzględnieniem cyklu termicznego lub bez cyklu termicznego, wyrobów iniekcyjnych — Przyczepność oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości spoiny na rozciąganie
PN-EN 1348 *Oznaczenie przyczepności dla klejów cementowych
PN-EN 1542 *Pomiar przyczepności przez odrywanie
PN-EN ISO 4624:2016 *Próba odrywania do oceny przyczepności farb i lakierów
PN-EN 10223-7:2013 *Próba przyczepności powłoki

* badanie poza zakresem akredytacji

Skontaktuj się nami!

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie formularza