Betony i wyroby betonowe

Sprawdź pełną listę badań

W laboratorium Unilab prowadzone są kompleksowe badania w dziedzinach:

 • badania mieszanki betonowej,
 • badania betonu,
 • badania betonu w konstrukcjach,
 • badania betonu zbrojonego włóknem stalowym,
 • badanie zapraw do murów, zaprawy budowlane,

Prowadzimy normowe (PN-EN oraz PN-B) badania betonu w zakresie oznaczania wszystkich cech wytrzymałościowych oraz cech trwałościowych.

Określamy wymagania odnoszące się do:

 • składników betonu,
 • właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz ich weryfikacji,
 • ograniczeń dotyczących składu betonu,
 • specyfikacji betonu,
 • dostawy mieszanki betonowej,
 • procedur kontroli produkcji,
 • kryteriów zgodności i oceny zgodności.

Nasza zespół złożony z doktorów i magistrów budownictwa, chemii oraz materiałoznawstwa posiada specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w projektowaniu receptur mieszanki betonowej do zastosowań produkcyjnych oraz specjalnych w tym do betonów wysokowartościowych (BWW) i samozagęszczalnych (ASCC i SCC).

Zapewniamy doradztwo technologiczne związane z projektowaniem, produkcją oraz wbudowaniem mieszanek betonowych.

Oferujemy kompleksowe badania kruszyw, cementu, wody, domieszek i dodatków.

Badania: Betony i wyroby betonowe

PN-EN 12350-1 *Pobieranie próbek
PN-EN 12350-3*Oznaczenie konsystencji metodą Ve-Be
PN-EN 12350-2 *Oznaczenie konsystencji metodą stożka opadowego
PN-EN 12350-5 *Oznaczenie konsystencji metodą stolika rozpływowego
PN-EN 12350-6*Oznaczenie gęstości świeżego betonu
PN-EN 12350-7 *Oznaczenie zawartości powietrza
PN-EN 12390-3 *Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 12350-1 *
PN-EN 12390-7 *Oznaczanie gęstości betonu
PN-EN 12350-1 *
PN-EN 12390-6*Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
PN-EN 14721*Zawartość zbrojenia w stwardniałym betonie
PN-EN 12390-5*Wytrzymałość na zginanie
PN-EN 12504-2*Oznaczenie liczby odbicia
PN-EN 12504*Badanie wytrzymałości odwiertów rdzeniowych
PN-EN 1015-1 *Określenie rozkładu wielkości ziaren (metodą analizy sitowej)
PN-EN 1015-3Konsystencja świeżej zaprawy
PN-EN 1015-6 *Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
PN-EN 1015-7 *Zawartość powietrza
PN-EN 1015-10 *Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-12:2002 *Zaprawy – Przyczepność do podłoża
PN-EN 1015-11:2001, PKT. 9 + A1:2007 *Zaprawy – Wytrzymałość na ściskanie
PN-EN 1015-11:2001, PKT. 8 + A1:2007 *Zaprawy – Wytrzymałość na zginanie
PN-EN 1015-18:2003 *Zaprawy budowlane – Absorpcja
PN-EN 1015-9:2001 + A1:2007 *Zaprawy budowlane – Czas korekty świeżej zaprawy
PN-EN 1015-9:2001 + A1:2007 *Zaprawy budowlane – Czas zachowania właściwości roboczych
PN-B-04500:1985 *Zaprawy budowlane – Czas zachowania właściwości roboczych
PN-EN 1097-3:2000 *Zaprawy budowlane – Gęstość nasypowa suchej mieszanki
PN-B-04500:1985 + PN-EN 1015-10:2001 + A1:2007  *Zaprawy budowlane – Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej
PN-85/B04500 + PN-EN 1015-6:2000 + A1:2007 *Zaprawy budowlane – Gęstość objętościowa zaprawy świeżej
PN-B-04500:1985 + A1:2007 *Zaprawy budowlane – Kapilarne podciąganie wody
PN-85/B04500 + PN-EN1015-3:2000 + A1:2005 + A2: 2007 *Zaprawy budowlane – Konsystencja świeżej zaprawy

* badania poza zakresem akredytacji

Skontaktuj się z nami!

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie formularza