Farby, lakiery i środki gruntujące

Sprawdź pełną listę badań

Laboratorium badawcze Unilab wykonuje badania sprawdzające właściwości farb i powłok potwierdzając ich jakość oraz właściwości ochronne zgodnie z metodami normowymi. Metody wyznaczania parametrów technicznych powłok obejmują:

 • oznaczanie gęstości wg. PN-EN ISO 2811-4:2011,
 • oznaczenie przydatności do stosowania wg. PN-EN ISO 9514,
 • oznaczanie lepkości PN-EN ISO 2431:2012,
 • oznaczanie stopnia roztarcia pigmentów i wypełniaczy wg. PN-EN ISO 1524:2013_06
 • oznaczanie czasu schnięcia wg. PN-EN ISO 9117
 • oznaczanie grubość powłoki wg. PN-EN ISO 2808:2008
 • oznaczanie przyczepność powłoki do podłoża wg. PN-EN ISO 4624:2004, PN-EN ISO 2409:2013, PN-EN ISO 16276-2:2007
 • oznaczanie krycia wg. PN-C 81536:1989
 • oznaczanie twardości powłok wg. PN-EN ISO 15184
 • oznaczanie giętkości powłok PN-EN ISO 17132:2009
 • oznaczanie odporności na uszkodzenia PN-EN ISO 6272, PN-EN ISO 7784
 • odporność na wilgoć PN-EN ISO 6270
 • ocena zniszczenia powłok PN-EN ISO 4628
 • odporność na zarysowanie PN-EN ISO 1518
 • odporność na wgniecenie PN-EN ISO 3678
 • odporność na warunki atmosferyczne PN-EN ISO 11997
 • odporność na ciecze PN-EN ISO 2812
 • źródła światła PN-EN ISO 16474
 • Prowadzimy badania w zakresie oceny cech wizualnych:
 • oznaczanie barwy PN-EN ISO 3668, PN-ISO 7724
 • oznaczanie połysku PN-EN ISO 2813, PN-EN ISO 13803
 • Farby i lakiery — Badanie zdolności do nakładania kolejnych powłok i zdolności do przemalowania PN-EN ISO 16927:2014_03
 • Farby i lakiery — Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatności na czyszczenie PN-EN ISO 11998:2007
 • oznaczenie cech wizualnych powłoki tj. oznaczenie barwy PN-EN ISO 7724-2:2003, oznaczanie połysku i barwy PN-EN ISO 2813:2001

Laboratorium badawcze Unilab opracowuje ekspertyzy techniczne w oparciu przeprowadzane badania na miejscu oraz w laboratorium.

Badania: Farby, lakiery i środki gruntujące

PN-EN ISO 9117-3:2010  *Czas schnięcia powierzchniowego
PN-EN ISO 2431:2012 *Czas wypływu dla cieczy newtonowskich-dno płaskie/stożkowe
PN-C-81701:1997 *Czas wypływu dla cieczy newtonowskich-dno płaskie/stożkowe
PN-EN ISO 2811-1:2012 *Gęstość
PN-EN ISO 2811-2:2011 *Gęstość
PN-C-81519:1979 *Stopień i czas wysychania.
PN-EN ISO  1513:2010 *Wygląd i stan fizyczny

* badanie poza zakresem akredytacji

Skontaktuj się z nami!

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie formularza