Nawierzchnie sportowe

Sprawdź pełną listę badań

Badamy:

 • Podłogi sportowe zgodnie z EN 14904
 • Nawierzchnie poliuretanowe zgodnie z EN 14877
 • Darni syntetycznych zgodnie z EN 15330-1
 • Nawierzchni placów zabaw zgodnie z PN-EN 1177

Przeprowadzane w laboratorium Unilab badania zapewniając zgodność produkowanych wyrobów z wymaganiami prawnymi oraz przepisami technicznymi.

 

Wykonujemy badania powykonawcze (in situ) na obiektach sportowych i rekreacyjnych w

 • Halach sportowych
 • Salach gimnastycznych i fitness
 • Boiskach zewnętrznych
 • Obiektach lekkoatletycznych, bieżniach

Określamy:

 • amortyzację uderzenia,
 • odkształcenie pionowe,
 • tarcie (poślizg),
 • ścieralność,
 • zachowanie piłki odbitej pionowo,
 • odporność na obciążenie toczne,
 • odporność na uderzenie i wgniecenie,
 • połysk i współczynnik odbicia zwierciadlanego,
 • przyczepność do podłoża,
 • równość,
 • przepuszczalność wody,
 • właściwości przy rozciąganiu – wytrzymałość i wydłużenie,
 • odporność na kolce,
 • odporność na cykle hydrotermiczne,
 • odporność na działanie światła UV,
 • mrozoodporność,
 • zmianę barwy.

Badania: Nawierzchnie sportowe

PN-EN 14808:2006 *Amortyzacja
PN-EN ISO 1183-1:2013-06E *Gęstość i gęstość względna
PN-EN 1969:2002 *Grubość
PN-EN 1177:2009 *Krytyczna wysokość upadku
EN ISO 23997:2012 *Masa powierzchniowa
PN-EN 14809:2006 + AC:2007 *Odkształcenie pionowe
ZURT-15/VIII.22/2012  +  PN-EN 12230:2005 *Odporność na działanie cykli hydrotermicznych
PN-EN 1569:2002 *Odporność na obciążenie toczne
PN-EN 1517:2002 *Odporność na uderzenie/udarność
PN-EN 1516:2002 *Odporność na wgłębienie
PN-EN 14810:2006   *Odporność nawierzchni sportowych na kolce
PN-EN 12616:2014-02 *Prędkość przesiąkania wody metoda A
PN-EN 13892-8:2004 *Przyczepność Metoda pull-off
PN-EN ISO 23999:2012 *Stabilność wymiarów i zwijanie pod wpływem ciepła
PN-EN 12230:2005 *Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne przy zerwaniu
ZURT-15/VIII.22/2012  +
PN-EN ISO 4674-1:2005 *
Wytrzymałość na rozdzieranie
PN-EN 12235:2005 + AC:2006 *Zachowanie się piłki po odbiciu pionowym
PN-EN 12235:2014-02 *Zachowanie się piłki po odbiciu pionowym

* badanie poza zakresem akredytacji

Skontaktuj się z nami!

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie formularza