Pobieranie próbek

Sprawdź pełną listę badań

Walcowe próbki rdzeniowe, pobrane w sposób zgodny z metodami normowymi umożliwiają przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu technicznego istniejących konstrukcji i obiektów budowlanych. Wstępna analiza pobranych próbek daje odpowiedzi na pytania związane z jakością, zgodnością, czy komprymacją materiałową. Laboratoryjne badania wytrzymałościowe pobranych próbek oraz ich korelacja z wynikami badań sklerometrycznych zapewniają pewny kierunek dla dalszych wniosków i analiz.

Pobrane próbki rdzeniowe umożliwiają przeprowadzenie szczegółowych analiz w zakresie

– korozyjności stali i betonu dla konstrukcji żelbetowych

– określenia współczynników przewodności cieplnej i oporu dyfuzyjnego dla wielowarstwowych osłon zewnętrznych

Wszystkie badania pobranych próbek przeprowadzane są w labaratorium przez doświadczony personel.

Badania: Pobieranie Próbek

PN-EN 12 504-1*Pobieranie betonowych próbek rdzeniowych

* badanie poza zakresem akredytacji

Skontaktuj się z nami!

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie formularza