Trawy syntetyczne

Sprawdź pełną listę badań

Laboratorium badawcze Unilab wykonuje badania określające właściwości wykonawcze oraz wytrzymałościowe nawierzchni użytkowych oraz nawierzchni sportowych z darni syntetycznej.

Deklarujemy zgodność wyrobu z normą PN-EN 15330-1:2014-02

Wykonujemy badania laboratoryjne przeprowadzane w oparciu o standardy FIFA Quality Concept

Badania: Trawy syntetyczne

ZURT-15/VIII.22/2012 + PN-ISO 1763:1998 *Liczba pęczków i włókien, gęstość trawy
PN-ISO 8543:1998 *Masa powierzchniowa
ISO 2549:1972 *Wysokość włókien
ZURT-15/VIII.22/2012 *Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne przy zerwaniu
ZURT-15/VIII.22/2008 + PN-EN ISO 4674-1:2005 *Wytrzymałość na rozdzieranie

* badanie poza zakresem akredytacji

Skontaktuj się z nami!

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie formularza