Tynki i kleje

Sprawdź pełną listę badań

Laboratorium badawcze wykonuje normowe badania tynków i klei potwierdzając ich właściwości użytkowe.

Badania: Tynki i kleje

PN-EN 1346:2008 *Kleje  – Czas otwarty
PN-C-89356:1998 *Kleje  – Czas zachowania przylepności
PN-EN 1097-3:2000 + PB LT-050/1/03-2001 *Kleje  – Gęstość nasypowa
ETAG 004:2013 *Kleje  – Gęstość objętościowa
PN-EN ISO 2811-1:2012 *Kleje  – Gęstość objętościowa
PN-B-04500:1985 *Kleje  – Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
ETAG 004:2013 *Kleje  – Przyczepność do materiału termoizolacyjnego.
ETAG 004:2011 2013 *Kleje  – Przyczepność do podłoży.
PN-EN 1348:2008 *Kleje  – Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania
PN-EN 1348:2008 *Kleje  – Przyczepność po zanurzeniu w wodzie
PN-EN 1348:2008 *Kleje  – Przyczepność początkowa (wytrzymałość pierwotna)
ETAG 004:2013 *Kleje  – Przyczepność warstwy zbrojonej
ETAG 004:2013 *Kleje  – Skład granulometryczny
ETAG 004:2013 *Kleje  – Skurcz
PN-EN 1308:2008 *Kleje  – Spływ (poślizg)
ETAG 004:2013 *Kleje  – Statyczny moduł sprężystości, wytrzymałość na rozrywanie i wydłużenie przy zerwaniu
PN-EN 1067:2006 *Kleje  – Wygląd, barwa, konsystencja, zapach
PN-EN 12003:2008 *Kleje  – Wytrzymałość na ścinanie
PN-EN 1373:2001 *Kleje  – Wytrzymałość na ścinanie
PN-EN 1324:2008 *Kleje  – Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie
PN-EN 1324:2008 *Kleje  – Wytrzymałość na ścinanie początkowa
PN-EN 1903:2008 *Kleje  – Zmiany wymiarów wykładzin podłogowych i okładzin ściennych
PN-EN 1841:2001 *Kleje  – Zmiany wymiarów wykładzin typu linoleum przy kontakcie z klejem
PN-EN 1347:2008 *Kleje  – Zwilżalność
PN-EN 1097-3:2000  *Tynki – Gęstość nasypowa
ETAG 018:2006 *Tynki – Gęstość objętościowa
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 *Tynki – Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 *Tynki – Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
ETAG 004:2013 *Tynki – Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
PB LT-PN-B-10106:1997/2/03-2009 *Tynki – Mrozoodporność
PB LT-042/2/03-2001 *Tynki – Mrozoodporność
PN-B-04500:1985 *Tynki – Nasiąkliwość
PN-EN 20105 A02:1996 + PB LT-034/1/02-1998 *Tynki – Odporność wybarwień, ocena zmiany barwy
PN-EN 1542:2000 *Tynki – Przyczepność przez odrywanie
PN-EN 1015-1:2000+A1:2007 *Tynki – Rozkład wielkości ziaren
ETAG 004:2013 *Tynki – Skład granulometryczny
PN-EN 12808-3:2010 *Tynki – Wytrzymałość na ściskanie
PN-EN 1015-11:2001 + A1:2007 *Tynki – Wytrzymałość na ściskanie
PN-B-04500:1985 *Tynki – Wytrzymałość na ściskanie
PN-EN 13892-2:2004 *Tynki – Wytrzymałość na ściskanie
PN-EN 13892-2:2004 *Tynki – Wytrzymałość na zginanie
PN-B-04500:1985 *Tynki – Wytrzymałość na zginanie
PN-EN 1015-11:2001 + A1:2007 *Tynki – Wytrzymałość na zginanie
PN-EN 12808-3:2010 *Tynki – Wytrzymałość na zginanie

* badanie poza zakresem akredytacji

Skontaktuj się z nami!

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie formularza