Wyroby sanitarne

Sprawdź pełną listę badań

Badamy:

 • brodziki, wanny, wanny z hydromasażem, umywalki, zlewozmywaki, zawory kulowe, rozdzielacze ciepła, węże prysznicowe, kabiny prysznicowe
 • uchwyty do rynien, rur spustowych, rur kanalizacyjnych i inne
 • ręczne kurki (zawory) kulowe do instalacji wodociągowych
 • rury i kształtki wtryskowe z termoplastycznych tworzyw sztucznych.

 

W pełnym zakresie do oznakowania CE lub B.

 

Przeprowadzamy badania normowe, w tym badania typu wyrobów sanitarnych zapewniając zgodność produkowanych wyrobów z wymaganiami prawnymi oraz przepisami technicznymi.

Badania wyrobów sanitarnych przeprowadzamy zgodnie z normami:

 • PN-EN 13310+A1:2018-11 Zlewozmywaki kuchenne — Wymagania użytkowe i metody badań
 • PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymagania użytkowe i metody badań
 • PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przyłączeniowe
 • PN-EN 14688:2009 Urządzenia sanitarne — Umywalki — Wymagania funkcjonalności i metody badań
 • PN-EN 14527+A1:2012 Brodziki natryskowe do użytku domowego
 • PN-EN 14516+A1:2012 Wanny do użytku domowego
 • PN-EN 14428:2008 Kabiny prysznicowe — Wymagania funkcjonalności i metody badań

Badania: Wyroby sanitarne

PN-EN 14688:2009 *Wyroby sanitarne – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 13310:2005 *Wyroby sanitarne – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 14527+A1:2012 *Wyroby sanitarne – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 14516+A1:2012 *Wyroby sanitarne – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 14428:2008 *Wyroby sanitarne – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 13310:2005 *Zlewozmywaki – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 13310:2005 *Zlewozmywaki – Odporność na ciepło w próbie na sucho
PN-EN 13310:2005 *Zlewozmywaki – Odporność na obciążenia
PN-EN 13310:2005 *Zlewozmywaki – Odporność na zmiany temperatury
PN-EN 13310:2005 *Zlewozmywaki – Odprowadzanie wody
PN-EN 13310:2005 *Zlewozmywaki – Określenie przepustowości przelewu
PN-EN 13310:2005 *Zlewozmywaki – Trwałość
PN-EN 13310:2005 *Zlewozmywaki – Wymiary geometryczne liniowe
PN-EN 695:2005 *Zlewozmywaki – Wymiary geometryczne liniowe
PN-EN 12194:2005 *Zlewozmywaki – Odporność na niewłaściwe użytkowanie

* badanie poza zakresem akredytacji

Skontaktuj się z nami!

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie formularza