Wyroby i systemy do ochrony betonu

Badania: Wyroby i systemy do ochrony betonu

PN-EN 12190*Określenie gęstości
PN-EN 12190*Określenie wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 1542*Określenie przyczepności do betonu

* badanie poza zakresem akredytacji

Skontaktuj się z nami!

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie formularza