Projekty naukowo – badawcze

Laboratorium badawcze Unilab prowadzi działalność naukowo- badawczą ukierunkowaną na wdrażanie i zastosowanie
w praktyce nowych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.

Ostatnio zrealizowane projekty: